محمد ایمانی

مسئول امور مالی

info@hoshmand.com

محمد ایمانی

مسئول امور مالی

info@hoshmand.com

آزاده هوشمند

مسئول امور مالی

info@hoshmand.com

محمد ایمانی

مسئول امور مالی

info@hoshmand.com

آزاده هوشمند

مسئول امور مالی

info@hoshmand.com

آزاده هوشمند

مسئول امور مالی

info@hoshmand.com

محمد ایمانی

مسئول امور مالی

info@hoshmand.com

محمد ایمانی

مسئول امور مالی

info@hoshmand.com

محمد ایمانی

مسئول امور مالی

info@hoshmand.com

محمد ایمانی

مسئول امور مالی

info@hoshmand.com

محمد ایمانی

مسئول امور مالی

info@hoshmand.com

آزاده هوشمند

مسئول امور مالی

info@hoshmand.com

آزاده هوشمند

مسئول امور مالی

info@hoshmand.com

آزاده هوشمند

مسئول امور مالی

info@hoshmand.com

محمد ایمانی

مسئول امور مالی

info@hoshmand.com

محمد ایمانی

مسئول امور مالی

info@hoshmand.com

معرفی مدیران

شرکت هنر و فناوری بینش مانا

ارائه دهنده خدمات مهندسی خدمات پرینتر سه بعدی و طراحی سه بعدی

دانش و مهارت و تجریبات ارزشمند در حیطه ی مهندسی،استفاده از دانش روز مدیریتی ، تیم با انگیزه و متعهد،استفاده از تکنولوژی روز در حیطه ی کاری، استفاده از مهندسین طراح با دانش اختصاصی تمامی نرم افزار های مهندسی و در نتیجه خودکفایی در رشته ی مهندسی طراحی، سرعت در خدمات و دقت در کیفیت محصولات از جمله خدماتی است که هنر و فن آوری بینش مانا دانش و مهارت و تجریبات ارزشمند در حیطه ی مهندسی،استفاده از دانش روز مدیریتی ، تیم با انگیزه و متعهد،استفاده از تکنولوژی روز در حیطه ی کاری، استفاده از مهندسین طراح با دانش اختصاصی تمامی نرم افزار های مهندسی و در نتیجه خودکفایی در رشته ی مهندسی طراحی، سرعت در خدمات و دقت در کیفیت محصولات از جمله خدماتی است که هنر و فن آوری بینش مانا . . .

فیلامنت

توضیحات مربوط به فیلامنت در این بخش قرار می گیرد.

بنر #1

توضیحات بنر #1

بنر #2

توضیحات بنر #2

 بنر #3

توضیحات بنر #3

بنر #4

توضیحات بنر #4

بنر #5

توضیحات بنر #5

بنر #6

توضیحات بنر #6

تماس با ما